Simulacija kosog hica

Zadaci

  1. Merenje dometa u zavisnosti od početnih uslova
  2. Uneti različite vrednosti početne brzine. Kako promena početne brzine utiče na domet i maksimalnu visinu?
  3. Uneti različite vrednosti ugla između pravca vektora početne brzine i x ose. Kako promena početne brzine utiče na domet i maksimalnu visinu?
  4. Kako se menja kinetička, a kako potencijalna energija pri kosom hicu?