O alatu Easy Java Simulation


Da bi kreirali kompjutersku simulaciju koja opisuje neku fizičku pojavu iz bilo koje oblasti fizike, potrebno je prilično znanja iz programiranja. To znači da, ako neko koje ekspert za fiziku, a želi da napravi simulaciju koja mu pomaže da izučava određenu fizičku pojavu, treba da potroši mnogo dodatnog vremena i truda da savlada onoliko programiranja koliko mu je potrebno da uspešno kreira neku čak i jednostavnu kompjutersku simulaciju.

Alat EJS(engl. Easy Java Simulation) je alat koji znatno olakšava kreiranje kompjuterskih simulacija, tako da omogućava fizičarima, a i drugim licima da uz neko minimalno znanje iz programiranja kreiraju kompjuterske simulacije simulacije.

Easy Java Simulation je program otvorenog koda, je deo paketa open source phisics(OSP) projekta, kreirane u programskom jeziku JAVA, kao i novija verzija Easy Javascript Simulation(EJSS), kreirane u JAVA programskom jeziku i omogućava kreiranje kompjuterskih simulacija u Javi ili Javascriptu.

U ovom članku će biti opisano pisanje javascript apleta.

EJS je dizajniran u Maurica univerzitetu, u Španiji

Programiranje korišćenjem EJS-a zasnovana je na MVC(Model View Controller) arhitekturi, koja predstavlja standard u arhitekturi, jer razdvaja vizuelni deo od računskog dela i podataka, kao i upravljanje istim.

Instalacija EJS-a

Ejs se može preuzeti sa sajta EJS preuzimanje

Sa sajta treba preuzeti najnoviju stabilnu verziju ili neku stariju po potrebi. Ovaj tutorijal koristi verziju EjsS_5.3_180211.zip , vidi sliku ispod:

Zip arhivu treba raspakovati u neki željeni folder.

Sadržaj raspakovanog foldera sadrži u sebi sledeće foldere:

Ovde vidimo jar fajl EjsConsole za startovanje EJS-a, kao i tri foldera, od kojih je nama značjan workspace folder u kome se nalaze kreirane simulacije. Sadržaj workspace foldera:

U okviru foldera sources treba sačuvati simulacije tj. fajlove sa ekstenzijom .ejs ili .ejss u zavisnosti da li se prave java ili javascript simulacije.

U output folderu se nalaze kreirane simulacije koje će se koristiti u web stranicama. Program se startuje klikom na jar fajl EjsConsole.

Prozor Ejs console ima 3 tab-a: Basic option u kome se nalaze osnovna podešavanja, Advanced option i Output area. U pozadini se vidi da je startovan Ejs u ovom primeru jer je u osnovnim opcijama za programski jezik odabrana Java.

U osnovnim opcijama treba odabrati: podrazumevanu virtuelnu mašinu, tj. Java JRE verziju. Takođe treba odabrati radni prostor(engl. workspace) i programski jezik u kome se prave simulacije. Kao podrazumevano stoji java, ali ćemo mi promeniti u javascript.

Iako je odabrana Java, i dalje se može pokrenuti javascript varijanta klikom na dugme “Lunch Easy Java(script) Simulation. Međutim mi ćemo promeniti Programski jezika na javascript, da bi se u sledećem pokretanju Ejs console automatski pokrenuo i EjsS za rad u javascriptu. Posle ponovnog startovanja Ejs Console pokreće se i EjsS aplikacija za izradu simulacija u javascript-u:

© Copyright 2019 Slobodan Tršek